Over foto’s gesproken
1. Beschrijven: is het zo objectief mogelijk onder woorden brengen wat er feitelijk  op de foto staat.
2.
Analyseren: de zichtbare kenmerken van een foto beschrijven in termen van ordening, samenhang en beeldopbouw door gebruik te maken van de beeldelementen.
3.
Interpreteren: is het aangeven van betekenisvolle relaties tussen aspecten van de foto, waarbij alle beschreven & geanalyseerde aspecten worden meegewogen.
4.
Waarderen: is het geven van een beargumenteerd oordeel over een foto, rekening houdend met de context van de bespreking.

Waardeoordelen en de fotograaf: (waardeoordeel is nuttig, geeft  fotograaf houvast.  Doel is dat het inspirerend werkt, meer fotografisch inzicht geeft, op ideeën brengt,